A vallásos turizmusnak nagy múltja van Horvátországban. Zarándokok, hívők az ország szent helyeit több mint 1000 éve keresik fel. Az alapvetően katolikus országban megszámlálhatatlan templom, katedrális és bazilika hirdeti az itt élők vallásosságát. Ezek az építészeti és történelmi szempontból is nagy értéket képviselő látnivalók a hétköznapi turisták térképéről sem maradhatnak le, mérföldkövek az egy-egy régió vagy sziget alaposabb megismeréséhez...
Európában csupán három olyan város van, melynek alaprajza egy hatágú csillagot formáz: az olaszországi Palmanova, a szlovák Nové Zámky (magyarul: Érsekújvár) és a horvátországi Karlovac (magyarul: Károlyváros). A Zágrábtól 55 km-re dél-nyugatra fekvő Karlovac négy folyó - a Kupa, Mreznica, Korana és Dobra - torkolatánál épült ki, a legtöbb turista nem ejti útba, miközben a dalmát partok felé hajt....
A Közép-Európában, a Balkán-félszigeten fekvő, több mint 4,5 milliós népességgel rendelkező Horvátország eseménydús történelmet tudhat maga mögött, melynek gyökerei több ezer évvel ezelőttre nyúlnak vissza. Számos különböző nemzet és hatalom nyomait őrzi nemcsak kézzelfogható műemlékek, történelmi helyszínek, nevezetes épületek formájában, de kultúrájában, hagyományaiban is. Horvátország Európa történelmi térképére először a 8. században, mint fejedelemség került fel. A 10. században királyság...
Horvátországgal és a horvátokkal való kapcsolatunk nemcsak azért szoros, mert a magyarok többsége előszeretettel látogatja az Adria partjait. A két nemzetnek közös történelmi múltja van. Olyannyira, hogy egész Európában különlegesnek számít két ország ennyi évszázadon át való együttműködése, egymáshoz tartozása és egymásra utaltsága - még akkor is, ha időnként az érdekek szembekerültek egymással. A horvát történelem része a magyarnak...
A nácik és a fasiszták bukását követően Horvátország a szocialista Jugoszlávia része lett, élén Josip Broz Titoval, akinek 1980-as halála után az ország egyre több nehézséggel nézett szembe. Problémák jelentkeztek szinte minden területen, a gazdaságban, a politikában és a vallási életben is. A jugoszláv szövetség lassan kezdett összeroppanni. A koszovói válság és Slobodan Milosevic megjelenése Szerbiában 1986-ban félelmet váltott...
Az I. világháború után, az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásával Horvátország és Szalvónia a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság része lett, melyhez a Monarchia egykori részét képező összes délszláv területet hozzácsatolták, irányítását egy ideiglenes kormány látta el Zágrábban. Az új államot 1929-től Jugoszláviának hívták. Bár a Monarchiától gazdag katonai arzenált örökölt, beleértve a teljes flottát, az Olasz Királyság villámgyorsan bevette magát a nyugati területekre,...
Amint megindult a törökök európai inváziója, Horvátország ismét határterület lett. A horvátok egyre több csatát voltak kénytelenek vívni és egyre több területet vesztettek el. Az 1493-ban Krbava területén, majd az 1526-ban Mohácsnál zajlott ütközet a törökök döntő győzelmét hozta. II. Lajos a mohácsi csatában meghalt, utódja Szapolyai János lett. A magyar parlament azonban ezzel párhuzamosan Habsburg Ferdinándot is magyar...
A horvát és a magyar történelem szálai számtalan ponton összefonódtak az elmúlt ezer évben. Szerteágazó rokoni kapcsolatok, területfoglalások, hatalmi harcok, változatos és eseménydús múlt köti össze a két országot, a két nemzetet, melyek legszorosabban abban a több száz évben kötődtek egymáshoz, mikor Horvátország a Magyar Királyság része lett. A Magyar Királyságon belül horvátok magas szintű autonómiával rendelkeztek, de kezdetben...
A 10. században VII. Konstantin császár által írt De Administrando Imperio szerint a horvátok a 7. század elején érkeztek az ország mai területére, ezt azonban sokan vitatják. Általánosan elfogadott a horvátok érkezésére a 6-9. század közötti időszak. Ezt megelőzően az akkori Fehér-Horvátország (mai Lengyelország) területén, a Kárpátok észak-keleti oldalán éltek. A szláv nyelvű horvát törzsek két fejedelemséget hoztak létre,...
Mint olyan sok nyugat-európai országban, a történelem kezdeteit Horvátországban is a rómaiak megjelenésétől számítják. Több száz éven keresztül gyakoroltak hatalmat a horvát területek felett, irányításuk alá vonták a településeket, létrehozták saját, erődített városaikat, a közigazgatásilag és katonailag is szilárd bázisokat, felépítették szent helyeiket, templomaikat és a társadalmi életben főszerepet játszó fórumokat, amfiteátrumokat, melyeknek romjai ma Horvátország legszebb történelmi látnivalói...

EZ ÉRDEKELNI FOG